|   mapa strony   |
 

Szkolenia dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy

  • Profesjonalna obsługa klienta - warsztaty,

  • Metody aktywizacji bezrobotnych w poradnictwie zawodowym,

  • Stres i wypalenie zawodowe - jak sobie z tym radzić?

  • Praca w zespole,

  • Pośrednik pracy Powiatowym Urzędzie Pracy - zadania i jak im sprostać,

  • Mobbing, jako forma przemocy wobec pracowników w miejscu pracy.