|   mapa strony   |
 

Szkolenia

Przygotowując nowe szkolenia oraz modyfikując programy, kierowaliśmy się wszelkimi uwagami od osób szkolonych oraz wykładowców, a także śledziliśmy na bieżąco trendy, zainteresowanie i potrzeby szkoleniowe naszych klientów oraz rynku pracy.

Centrum organizuje także szkolenia standardowe o tematyce z zakresu:

  • Zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, 

  • Umiejętności handlowych,

  • Efektywności osobistej,

  • Kadr, płac i finansów,

  • Inne.

Motywem przewodnim naszych szkoleń jest nauka poprzez doświadczanie.

W szkoleniach wykorzystywane są specjalne narzędzia szkoleniowe umożliwiające skoncentrowanie uwagi uczestników na ich własnych umiejętnościach i stworzenie indywidualnego planu działania na przyszłość.

Uczestnicy każdego ze szkoleń biorą udział w szeregu ćwiczeń, warsztatów i wspólnych projektów. Metoda interaktywna sprzyja zaangażowaniu uczestników szkolenia w dyskusję, wymianę informacji i doświadczeń. Taki proces szkolenia pozwala ograniczyć do niezbędnego minimum zajęcia teoretyczne i skupić się na nauce oraz doskonaleniu umiejętności praktycznych.